Polityka Prywatności

LexaTrade gabinet inwestora

Wybierz LexaTrade

Nawet jeśli decyzja jest niezbędna do podjęcia lub wykonania zobowiązań wynikających z relacji klienckiej, klient może zakwestionować decyzję i poprosić o interwencję człowieka. Automatyczne decyzje podejmowane przez system przetwarzania danych, bez udziału klienta, są dozwolone tylko na warunkach i zgodnie z procedurami określonymi przez prawo. Środki Bezpieczeństwa Organizacyjnego, Fizycznego i Informatycznego LexaTrade wdroży organizacyjne, fizyczne, informatyczne i inne niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Danych Klienta i monitorować przetwarzanie Danych Klienta. Między innymi takie środki bezpieczeństwa obejmują następujące działania:

Rachunki Tradingowe I Warunki Handlu

8.3 Ograniczenie przetwarzania. Klient może poprosić LexaTrade o ograniczenie wykorzystania danych klienta do celów marketingowych. Klient może zmienić swoje preferencje dotyczące https://lexatrade.com/ otrzymywania takich powiadomień w Gabinecie Inwestora poprzez zakładkę “Profile”. Klient może poprosić LexaTrade o usunięcie przechowywanych przez firmę danych osobowych.

Rozpocznij Handel!

To doprowadziło do dużej ilości odrzuceń realizacji zleceń i strat, a także niezliczonej ilości ujemnych sald na rachunkach inwestorów. Tego typu niezwykle rzadkie wydarzenie kalendarz ekonomiczny jest znane jako Czarny Łabędź. W LexaTrade stawiamy na jasne, przejrzyste informacje, które pomogą Ci przygotować strategię z odpowiednim poziomem ryzyka.

LexaTrade gabinet inwestora

Czym jest zarządzanie ryzykiem? Twój możliwy zysk jest zawsze wprost proporcjonalny do ponoszonego ryzyka. Zarządzanie ryzykiem może być postrzegane jako zbiór reguł, które pozwolą kontrolować straty i osiągać wysokie zyski.

Wydarzenia Gospodarcze I Rynkowe

10.7 LexaTrade zastosuje odpowiednie i wystarczające środki w celu zapewnienia, aby każda operacja przetwarzania danych zostawiła ślad. Umożliwi on później identyfikację osoby, która wykonała tę operację, ustalenie charakteru i czasu operacji oraz wszelkich innych istotnych faktów. Możliwość przywrócenia zawartości danych sprzed modyfikacji będzie dostępna w przypadku dokonywania modyfikacji w danych lub dokumentach. 10.8 Dane osobowe podane przez klienta w związku z rejestracją siebie jako użytkownika w Gabinecie Inwestora są klasyfikowane jako informacje zarejestrowane.

7.2 Osoby prawne w LexaTrade Group AS. Działalność LexaTrade jest wspierana przez różne zespoły i funkcje LexaTrade Group. LexaTrade może udostępnić im dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług, administracji platformą transakcyjną, sprzedaży i marketingu, wsparcia klienta i pomocy technicznej. Wszyscy pracownicy LexaTrade są zobowiązani do przestrzegania zasad zabezpieczeń i prywatności, kiedy zajmują się danymi osobowymi. LexaTrade może przetwarzać dane osobowe w odniesieniu do strony internetowej i Gabinetu Inwestora w następujących lokalizacjach: Estonia, Zjednoczone Królestwo, Cypr i Australia. 7.4 Audytorzy, doradcy prawni i finansowi lub inni procesorzy upoważnieni przez LexaTrade.

Dzięki analizie swoich poprzednich transakcji uzyskasz więcej informacji na temat podejmowanego ryzyka i swoich słabych stron. Przykładowo, możesz dowiedzieć się, że: jesteś wiadomości finansowe ekspertem w tradingu podczas publikacji danych makroekonomicznych lub skorzystałeś ze strategii zarządzania ryzykiem na Forex, którą powinieneś następnie zgłębić

  • Szkolenia Stacjonarne Forex i CFD
  • Twój osobisty system zarządzania rachunkami jest o krok.

Naucz się handlu nie podejmując ryzyka. Nawet najlepsi traderzy nie mają samych zyskownych transakcji. W rzeczywistości bardzo dobrym wynikiem jest, gdy na 10 pozycji, zyskownych jest od 5 do 8. Dlatego tak istotne jest dokonywanie transakcji o odpowiedniej, w stosunku do posiadanego kapitału, wielkości.

Jaki ogólnie panuje sentyment na rynku w tym momencie (np. duża zmienność, nerwowość, oczekiwanie na dane, itp)? Jak długo rynek pozostanie otwarty (zbliżający się weekend lub rynek zamyka się na noc)? Nie ma jednoznacznej reguły, w jakim miejscu należy ustawiać zlecenie obronne. Dlatego też sugerujemy, abyś przećwiczył to na darmowym rachunku demonstracyjnym nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka.

Przykładowo dzięki dźwigni 1:100, można zająć pozycję w wysokości 10.000 USD posiadając tylko 100 USD na rachunku. Im wyższa dźwignia, tym szybciej możesz osiągnąć zysk, lub ponieść stratę.

zarządzanie i konsekwentne stosowanie tych rozwiązań. Ocena rynku jest najważniejszym punktem, nie tylko dla początkujących, ale również dla doświadczonych inwestorów. Oczywiście ważna jest odpowiednia pozycja na rynku, jednak doświadczeni inwestorzy uważają zarządzanie ryzykiem za równie ważne. Jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy wybierają handel na rynku Forex jest dźwignia finansowa. Ponieważ oferuje ona możliwość zajęcia o wiele większej pozycji rynkowej niż pozwalają na to posiadane środki.

Naucz się handlu bez podejmowania ryzyka korzystając z rachunku demonstracyjnego LexaTrade Handel na rynku Forex i CFD to ciągłe ruchy ceny, a każde zlecenie rozpoczyna się małą stratą z powodu spreadu (różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży), który zostaje pobrany wraz z otwarciem zlecenia. Mając to na uwadze, nic dziwnego, że Twoja ocena rynku nie zawsze będzie poprawna i czasami odnotujesz stratę. Jednak to, jak dużo możesz stracić może być kontrolowane przez ustawienie mechanizmu Stop Loss na akceptowanym przez Ciebie poziomie straty. Jednak należy pamiętać, że ustawienie zlecenia Stop Loss zbyt blisko może spowodować zamknięcie pozycji przy minimalnych ruchach na rynku.

5.5 Dane finansowe – takie jak dochód, aktywa i pasywa, zebrane w celu zrozumienia zasobów klienta w kontekście jego działalności handlowej (dla zapobiegania jakiejkolwiek nielegalnej działalności). 5.6 Dane dotyczące pochodzenia majątku lub zasobów – takie jak dane dotyczące partnerów transakcyjnych klienta i działalności gospodarczej (w celu zapobiegania, na przykład, praniu pieniędzy lub Alphabet finansowaniu terroryzmu). 5.8 Dane dotyczące rezydencji podatkowej klienta – takie jak kraj zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, osobisty numer identyfikacyjny i obywatelstwo. 5.11 Dane o nawykach, preferencjach i satysfakcji – takie jak dane o preferencjach, satysfakcji i aktywności w korzystaniu z usług, używanych usługach, ustawieniach osobistych, odpowiedziach ankietowych itp.

Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex & CFD Opracuj strategie zarządzania ryzykiem, które pasują do Twojego stylu. Zastosuj strategie, które opracowałeś podczas swojego handlu na rynkach. LexaTrade oferuje znakomite warunki handlu i wysoką funkcjonalność na każdym z oferowanych rachunków.

Ale pamiętaj, że może on doprowadzić do potężnych strat, jeśli nie wdrożysz efektywnej strategii zarządzania ryzykiem. Identyfikując swoje najsłabsze ogniwa, a następnie poprawnie nimi zarządzając możesz ograniczyć swoje straty. Gdyż jak zapewne wiesz możesz mieć rację w 8 na 10 transakcjach, ale jedna strata może zabrać wszystkie wypracowane zyski. Wiemy, że psychologiczne czynniki, szczególnie po początkowych niepowodzeniach mogą być przygnębiające.

Jeśli rachunek ponownie osiągnie poziom stop out, następna otwarta transakcja przynosząca największe straty zostanie zamknięta. > Zarządzanie ryzykiem podczas niespodziewanych lexatrade broker wydarzeń Szwajcarski Bank Narodowy niespodziewanie “uwolnił” kurs franka 15 stycznia 2015. Wystąpiła paniczna reakcja na rynku, spowodowana ogromną nadwyżką po jednej stronie.

Doprowadziło to do poważnego braku płynności. Dokonywanie transakcji było praktycznie niemożliwe przez ogromne skoki na rynku. Ponieważ przez chwilę w ogóle nie było płynności, zlecenia Stop Loss były egzekwowane z dużym opóźnieniem, daleko poza ich zdefiniowaną wartością.

Na życzenie klienta LexaTrade zapewnia przegląd zgromadzonych danych klienta, który jest dostępny w jego bazie danych klientów. Przed dokonaniem takiego przeglądu, LexaTrade poprosi osobę, aby broker lexatrade udowodniła swoją tożsamość w celu zmniejszenia ryzyka kradzieży tożsamości. Klient będzie miał również możliwość sprawdzenia przesłanych danych klienta w Gabinecie Inwestora i na platformie transakcyjnej.

Takie dane będą wykorzystywane do odpowiedzi na jej zapytania oraz do weryfikacji jej tożsamości. Wiadomości e-mail są przechowywane w LexaTrade w standardowych wewnętrznych systemach kontaktowych, które są bezpieczne i do których nie mogą uzyskać dostępu nieupoważnione osoby zewnętrzne.

Pewnie już wiesz, że LexaTrade od wielu lat dostarcza profesjonalne usługi handlu online na rynkach finansowych. Ale czy wiesz, że oferujemy również unikalne gwarancje i bezpłatne pakiety usług? Informacja jest najważniejsza w świecie tradingu. Posiadacze rachunków rzeczywistych w LexaTrade mogą zarejestrować bezpłatną usługę powiadomień SMS bezpośrednio w Gabinecie Inwestora.